• sr
  • en

Sastanci

VTSS DTM i konsultant Peter Bolton

decembar 5, 2012

Klaster FACTS je 30.11.2012. održao sastanak u Beogradu u prostorijama VTSS DTM sa direktorom profesorom Goranom Savanovićem i profesorima škole VTSS DTM uz prisustvo i asistenciju konsultanta Petera Boltona iz ORF GIZ Projekta nemačke vlade.

Tema sastanka bila je: kako i na koji način povećati aktivnosti klastera u delu pružanja obuka, radionica i treninga od strane obrazovnih institucija firmama članicama klastera FACTS. Potrebno je uskladiti predavanja profesora sa realnim potrebama firmi članica i kvalitetne obuke održati u toku 2013. godine. Takođe, dogovorena je veća aktivnost u delu uključivanja profesora u redovne sastanke rada klastera, a posebno njihovo uključivanje u radne grupe za izradu projekata klastera.

Članovi klastera

FACTS Brošura 2018

Partneri i institucije podrške