• sr
  • en

Novosti

Skupština klastera FACTS odobrila akcioni plan za 2010-2011.

9 avgusta, 2011

Klaster FACTS je u saradnji sa projektom Evropske Unije SECEP razvio strateški akcioni plan po kome će se voditi aktivnosti klastera od oktobra 2010. do novembra 2011. Pošto ga je odobrio Upravni odbor, ovaj akcioni plan je predstavljen Generalnoj skupštini klastera FACTS i odobren 29. oktobra 2010. “Proces strateškog planiranja je omogućio našim članovima da stvore viziju, postave ciljeve i uspostave aktivnosti kojima ćemo se rukovoditi i postizati uspehe u budućnosti” rekao je predsednik Upravnog odbora klastera Boro Radoičić.
A uspeh je osiguran zahvaljujući ambicioznim planovima i viziji klastera.

Članovi klastera

FACTS Brochure 2019

Partneri i institucije podrške