• sr
  • en

obuke, radionice, treninzi, konferencije

Kako pravilno pripremiti Content Marketing

8 februara, 2020

U organizaciji ICT HUB I Klaster FACTS a uz donatorsku podršku USAID kancelarije u Beogradu na potrebe firmi članica klastera uradjene su dve radionice u novembru 2019. A na temu : Elektronska trgovina I online prodaja kao I na temu Content marketinga za online prodaju. Obe radionice su bile izuzetno korisne I značajne za naših 25 predstavnika koji su učestvovali u radionici.

Članovi klastera

FACTS Brochure 2019

Partneri i institucije podrške