PR Box

Na našoj internet prezentaciji možete preuzeti PDF newslettera i brošure Udruženja FACTS

Brošure:

Newsletter No. 1 / 2010:

Intervjui:

Isečak iz časopisa Ekonometar:
Ekonometar

Radio emisije:
u sredistu paznje RTS Radio

Video materijali:

Brošure: