Republika Kazahstan

Posle Rusije i Belorusije, sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o  slobodnoj trgovini, u novembru 2010. godine, kao logički sled događaja, Srbija je potpisala i Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom, zemljom koja , zajedno sa Rusijom i Belorusijom čini Carinsku uniju. Tržišta ovih zemalja predstavljaju jedinstveni ekonomski prostor. To determiniše unificirana pravila po kojima Srbije posluje sa ovim zemljama.

Pogledajte tekst Sporazuma:

  1. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kazahstana
  2. Prilog 1
  3. Prilog 2
  4. Protokol o poreklu robe

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT