Važni linkovi

EURATEX  www.euratex.eu

TEX-WEB   www.tex-web.eu

MINISTARSTVA:

Ministarstvo privredewww.privreda.gov.rs
Ministarstvo unutrašnjih poslova – www.mup.gov.rs
Ministarstvo odbrane – www.mod.gov.rs
Ministarstvo finansija – www.mfin.gov.rs
Ministarstvo spoljnih poslova – www.mfa.gov.rs
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – www.mduls.gov.rs
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – www.mgsi.gov.rs
Ministarstvo pravde – www.mpravde.gov.rs
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – www.mpzzs.gov.rs
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – www.mpn.gov.rs
Ministarstvo zdravlja – www.zdravlje.gov.rs
Ministarstvo kulture i informisanja – www.kultura.gov.rs
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – www.minrzs.gov.rs
Ministarstvo omladine i sporta – www.mos.gov.rs
Nacionalna služba za zapošljavanje – www.nsz.gov.rs

AGENCIJE:

Agencija za privredne registre – www.apr.gov.rs
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća – www.rars-msp.org
Razvojna agencija Srbije – www.ras.gov.rs
Agencija za energetiku – www.aers.rs
Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza – www.aofi.rs
Agencija za borbu protiv korupcije – www.acas.rs

Fond za razvoj – www.fondzarazvoj.gov.rs

GIZ – www.giz.de

USAID – http://serbia.usaid.gov

UPRAVE:

Poreska uprava – www.poreskauprava.gov.rs
Uprava carina – www.upravacarina.rs
Uprava za javne nabavke – www.ujn.gov.rs

PKS servisi: 

Detaljan pregled poslovnih prilika možete preuzeti ovde

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nekom od kompanija, molimo Vas da:

1) Pogledate ceo profil izabrane kompanije, koji možete pronaći na OVOM linku, unošenjem šifre kompanije u polje SEARCH

2) Ukoliko profil strane kompanije odgovara Vašem interesovanju, molimo Vas da na elektronsku adresu Evropske mreže preduzetništva een@pks.rs dostavite:

• kratku informaciju o Vašoj kompaniji (predstavite ukratko Vaš proizvod/uslugu i Vašu kompaniju)

• informaciju o kontakt osobi u Vašoj kompaniji i njene kontakt podatke

• predlog saradnje sa odabranom kompanijom

Ove informacije, na engleskom jeziku, potrebne su kako bi kontaktirali kompaniju koju ste odabrali i ponudili im saradnju sa Vama. Čim dobijemo odgovor, kontaktiraće vas osoba zadužena za portal. Za dodatne informacija i pomoć, kontakt osoba je Marko Kovačević, email: marko.kovacevic@pks.rs

Biznis Info Servis je informativno-savetodavni servis Privredne komore Srbije, koji privrednicima i ostalim zainteresovanima omogućava dobijanje odgovora i raznih informacija neophodnih u svakodnevnom poslovanju, jednostavno i brzo – u roku od  48 sati od upita upućenog telefonom na broj 0800 808 809 , ili elektronskom poštom na E-mail:  bis@pks.rs

Baza ponude/tražnje roba i usluga : ponuda.traznja@pks.rs

Posredovanje – medijacija u privrednim sporovima:posredovanje@pks.rs

Ministarstvo privrede – http://privreda.gov.rs/

Zvaničan sajt Godine preduzetništva –  http://www.godinapreduzetnistva.rs/ 

Preduzetnički servis – http://www.preduzetnickiservis.rs/

Narodna banka Srbije (Spisak banaka) – https://www.nbs.rs/internet/cirilica/50/50_2.html

Agencija za privredne registre (Lista faktoring društava) – http://pretraga2.apr.gov.rs/FactoringList

Lizing kompanije – http://alcs.org.rs/sr/clanice/