Države EFTA

Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) osnovano je 1960. godine Stokholmskom konvencijom. Zemlje osnivači bile su Austrija, Danska, Norveška, Portugal, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija, a naknadno su im se priključili Island i Finska. EFTA danas broji četiri članice: Republika Island, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška i Švajcarska Konfederacija. Ostale prvobitne članice napustile su EFTA po pristupanju Evropskoj uniji (EU). EFTA je zaključila 18 sporazuma o slobodnoj trgovini (npr. Albanija, Kanada, Čile, Hrvatska, Egipat, Izrael, Liban, Makedonija, Meksiko, Sin- gapur, Srbija…), a trenutno vodi pregovore sa još 6 država i carinskih teritorija.

Tekst osnovnog sporazuma sa državama EFTA uglavnom je tipski po svojoj sadržini, uz određene specifičnosti, koje svaka zemlja koja zaključuje sporazum sa EFTA državama ostvari u pregovorima. Sastavni deo ovog sporazuma čine aneksi i protokoli uz ovaj sporazum, uključujući njihove dodatke. U završnim odredbama, utvrđuje se stupanje na snagu sporazuma koji podleže ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju u skladu sa ustavnim zahtevima Strana. Sporazum je stupio na snagu u prvoj polovini 2010.  godine.

Pogledajte spisak kompletnih dokumenata:

 1. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i država EFTA
 2. Sporazum o slobodnoj trgovini
 3. Liberalizacija trgovine
 4. Prerađeni poljoprivredni proizvodi
 5. Protokol o poreklu robe
 6. Lista obrade ili prerade
 7. Obrasci uverenja o kretanju
 8. Prilog 5
 9. Sporazum o poljoprivrednim proizodima Srbija – Švajcarska
 10. Sporazum o poljoprivrednim proizvodima sa Norveškom
 11. Sporazum o poljoprivrednim proizvodima sa Islandom

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT