Republika Turska

Geografski položaj Turske opredelio je njenu strategiju ka razvijanju političkih i ekonomskih odnosa sa Zapadnom i Istočnom Evropom, zemljama Mediteranskog, Crnomorskog i Kaspijskog regiona kao i zemljama Bliskog i Srednjeg Istoka. U sklopu takve politike i pitanje liberalizacije trgovine Turske sa svetom išlo je u više pravaca, tako da Turska ima zavidan broj sporazuma o slobodnoj trgovini, a njene aktuelne delatnosti na tom planu protegle su se i na AzijskoPacifički region. Međutim, nesumnjivo je da Evropska Unija ima poseban značaj za nju.

Još od 1995. godine Turska je u carinskoj uniji sa EU, a status kandidata za ulazak u EU stekla je 1999. godine. U sistemu tako umrežene preferencijalne trgovine veoma je značajno što je i Srbija potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom.

Sporazum je potpisan 1. juna 2009.  godine.  Postupak ratifikacije u obe zemlje trebalo je da se obavi do kraja 2009, kako bi stupio na snagu 1. januara 2010. godine. Sporazum ima 38 članova podeljena u četiri poglavlja: Industrijski proizvodi; Poljoprivredni i ribolovni proizvodi; Usluge i ulaganja; Opšte odredbe.

Pogledajte dokumenta:

  1. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Turske
  2. Sporazum o slobodnoj trgovini
  3. Liberalizacija trgovine
  4. Protokol o poreklu robe
  5. Lista obrade ili prerade
  6. Obrazac uverenja o kretanju robe
  7. Proizdovi isključeni iz kumulacije

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT