Republika Belorusija

Inicijativa za zaključivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini datira iz 1998. godine, međutim, do 2006. trajao je period kada su predlagani različiti pristupi u pogledu dužine tranzicionog perioda, definisanju osetljivih oblasti saradnje, dinamike snižavanja carine, utvrđivanju pravila o poreklu robe i listama izuzeća iz režima slobodne trgovine. Nakon što je Srbija juna 2006. godine postala samostalna država, na inicijativu beloruske strane ponovo su pokrenuti pregovori  za zaključivanje  Sporazuma o slobodnoj trgovini. Sporazum je potpisan u Minsku 31. marta 2009.  godine.

Imajući u vidu da je beloruska strana tokom poslednje runde pregovora predložila potpunu liberalizaciju međusobne trgovine, osim za osetljive poljoprivredne proizvode i pojedine akcizne robe, usaglašen je jedinstveni Spisak roba koje potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine (Prilog A) koji će se primenjivati prilikom uvoza u oba pravca. To su: šećer, alkoholi i cigarete, kao i upotrebljavani putnički automobili, upotrebljavani autobusi, upotrebljavani kamioni, upotrebljavani traktori i pro- tektirane i upotrebljavane gume.

Naknadno, beloruska strana je predložila dopunu Priloga A, što je naša strana prihvatila, a dopuna se odnosi na izuzimanje iz režima slobodne  trgovine mineralnih goriva prilikom izvoza sa carinske teritorije Republike Belorusije u Republiku Srbiju, za koje beloruska strana ima izvozne carine.

Pogledajte tekst dokumenata:

  1. Sporazum sa Republikom Belorusijom
  2. Prilog A – izuzeti proizvodi (Novo)
  3. Prilog B – Pravila o poreklu (Novo)

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT