Aktivnosti

Prezentacija Delegacije Nemačke privrede

U Beogradu, 20.09.2011. godine, Delegacija Nemačke privrede, u organizaciji SECEP Projekta, održala celodnevnu prezentaciju njihovih aktivnosti, srpskim izvozno orijentisanim  firmama.  Osnovna tema prezentacije bila je „Mogućnosti izvoza za Nemačku“. Prezentaciji

Više informacija »

SECEP 19.04.2011.

U organizaciji SECEP EU projekta održana je radionica n akojoj su predstvanici ICT klastera Vojvodine i Beograda predstvili svoje mogućnosti i potencijale a klasteri podržani od strane EU SECEP projekta

Više informacija »

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT