Medjuklasterska saradnja u Asocijaciji srpskih klastera ASKA

Radni sastanak ASKA asocijacije održan je 04.09.2017. godine u Temerinu u prostorijama Vojvodina metal klastera kome su prisustvovali menadžer Klaster FACTS Sladjana Milojević kao i menadžer klaster IKT Beograd Marina Blagojević. Domaćin sastanka menadžer Zoran Pekez preložio je nove aktivnosti ASKA za naredni period u kome bi se razvijala međuklasterska saradnja kroz projekte aktivnosti. Takođe, predloženo je da se primeri najbolje prakse svakog klastera pojedinačno uvrste kao moguća obuka tj radionica za ostale klastere.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT