Poseta sajmu Premiere Vision Istanbul, mart 2016.

Klaster Facts je i ove godine tradicionalno organizovao poslovnu misiju nabavke repromaterijala za potrebe firmi članica u izradi kolekcija za nastupajuće sezone. Klaster FACTS je za svoje članice organizovao zajedničku posetu sajmu Pemiere Vision Istanbul u periodu od 23. do 25. marta 2016.
Pored celokupne organizacije, Klaster je svojim firmama članicama obezbedio VIP status važnog kupca kod Ministarstva ekonomije Turske, što je firmama omogućilo direktne kontakte i razgovore sa organizatorima Premiere Vision Istanbul sajma kako bi dali svoje zamerke ili pohvale. Takodje, zahvaljujući VIP statusu firme su pored sajma prisustvovale i organizovanim sastancima sa delgacijom iz Burse.
Organizacijom ove aktivnosti  Klaster FACTS je potvrdio svoj profesionalizam a firme članice učino bitnim i važnim od strane uvaženih dobavljača iz Turske.
Kao i predhodne aktivnosti, sličnog karaktera,  koje organizuje Klaster za potrebe svojih članica i ova aktivnost je uspešno realizovana.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT