B2B susreti sa turskim teksitlnim asocijacijama

Klaster FACTS tradicionalno svake godine minimalno jednom do dva puta godišnje organizuje B2B susrete koje imaju za cilj da podstaknu i povećaju konkuretnost naših članica Klaster FACTS. U vezi sa tom aktivnosti, tradicionalna je organizacija trgovinskih poslovnih misija koja podstiče saradnju sa truskim teksilnim fabrikama tekstilnih materijala, dodatne opreme i pratećeg materijala. Klaster FACTS je izgradio odlične odnose sa vrlo važnim i  značajnim partnerima iz Turske a našim članicama Klastera otvoreni su direktni kontakti za nabavku materijala kako bi se izbegle trgovinske provizije dobavljača. Na taj način našim članicama obezbeđene su uštede od 5 do 15 % na ime ranije nabavne cene. Klaster FACTS ostvaruje svoju misije podrške organizacije za jačanje domaće privrede.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT