IPA3

Program koji finansira Evropska Unija planiran za 2013. godinu.
Očekuje se da zvanično bude najavljen u 2012.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT