Klaster FACTS – primer dobre prakse za privatno-javno partnerstvo u obrazovanju

Na poziv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao i ETF organizacije Torina proces , klaster FACTS je imao učešće i prezentaciju u okviru Panel diskusije vezano za Završni izveštaj ETF organizacije – Torino proces za Republiku Srbiju a u oblasti aktivnosti privatno javnog partnerstva u obrazovanju. Ovaj celodnevni skup imao je formu ne samo sastanka, već i Panel diskusije, prezentacija i završne radionice o daljim pravcima rada ETF organizacije kako bi na najbolji način pomogli Ministarstvu prosvete u reorganizaciji srednjeg stručnog obrazovanja kroz privatno-javnu saradnju u delu veština i znanja.

ETF je krovna organizacija koja se bavi razvojem srednjeg strucnog obrazovanja u zemljama članicama EU i razvojem veština, a predpristupnim članicama EU pomaže da bolje (re)organizuju obrazovni sistem, prilagode privredi kroz obuke, trening centre i privatno- javno partnerstvo koji će za cilj imati obrazovaniju i obučeniju buduću radnu snagu u skladu sa potrebama privrede. ETF je svoju studiju za Srbiju kroz Draft Izveštaj podneo Nacionalnom savetu za privatno javno partnerstvo u obrazovanaju i predstavnicima Saveta za srednje stručno obrazovanje kao i predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Menadžer klastera FACTS, Slađana Milojević, i kao član Saveta za srednje stručno obrazovanje, a od juna meseca 2019. i Nacionalnog saveta za javno- privatno partnerstvo u obrazovanju, imala je prezentaciju i učešće na Panel diskusiju u okviru primera dobre prakse iz Republike Srbije.

Klaster FACTS je od osnivanja do danas imao veliki broj aktivnosti i intervencija u delu privatno – javne saradnje u obrazovanju , jer je u osnovi organizacija koju čine privatna privredna društva i javni obrazovni sektor sa Beogradskog i Novosadskog univerziteta. Aktivnosti klastera ne samo u visokom već i u oblasti srednjeg obrazovanja i inicijative koje su pokretane bile su izuzetno značajne na nacionalnom nivou i dovoljne da se Klaster FACTS primer javno-privatne saradnje uvrsti u ETF izveštaj za Srbiju kao primer dobre prakse.
U okviru prezentacije koje je menadžer imala na cenjenom skupu u Palati Srbija 28.11.2018. – naglašen je značaj aktivnosti Klastera FACTS a koje su direktno uticale na povećanje zapošljivosti i bolje obrazovanje srednjeg stepena u skladu sa realnim potreba privrede – kao što je organizacija Sajma karijere, aktivnosti u lobingu ka GIZ za dobijanje pametnih učenica i smart specijalizacija u teksitlnim srednjim skolama koje školuju decu po dualnom sistemu – modni krajač , kao i izuzetan lobing klastera u delu značaja demografsko-geografskog položaja privrede u odnosu na obrazovnaje i uvodjenja 1 odeljenja u Čačku modni krojač po dualnom sistemu.

Učesnici na jučerašnjoj ETF prezentaciji i na celodnevnoj radionici bili su predstavnicima iz Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Nacinalnog saveta, Saveta sa srednje strucno, donatora EBRD, GIZ, SDC, EU Trening fund predstavnici, kao i Edukacija PKS i Klaster FACTS i druga tri premera dobre prakse. U prilogu maila možete pročitati Studiju koja je juče prezentovana u slobodnom prevodu na srpski jezik kao i fotografije sa jučerašnjeg skupa i radionice. Konačna verzija Izveštaja ETF biće doneta u skorije vreme, a nakon jučerašnjih dodatnih prezentacija, pojašnjenja i iznetih planova za dalje.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT