Konferencija Klastera EU, Beč, Austrija, 18-20 aprila 2012.

Beč, 18-20. april 2012.
Na konferenciji organizovanoj od strane Clusterland Upper Austria, ecoPlus – lower Austria business agency, Fondation Sophia Antipolis and MFG Baden-Württemberg.

Republika Srbija je imala 15 predstavnika na čelu sa državnom sekretarkom Dragijanom Radonjić i gospođom Zoricom Marić iz Ministarstva za ekonomiju. Učesnici naše delegacije bili su: klaster FACTS, Beograd, klaster ICT Beograd, Klaster napredne tehnologije Niš i predstvanici iz Vojvodine: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Klaster kreativne industrije Vojvodine, vojvodjanski ICT klaster, Vojvodina metal klaster (VMC), Klaster fond zdravstvenog turizma iz Kanjiže, Klaster mikroregije Subotica Palić, Poslovni inkubator Subotica i Centar za konkurentnost i razvoj klastera – Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.

Na konferenciji su ostvareni mnogobrojni kontakti, kao i inicijative za saradnju u regionu. Na konferenciji je prisustvovalo i učestvovalo 350 predstavnika klastera i poslovnih mreža, Evropska komisija i državni kreatori politika, a održana je debata uskladjivanja EU klastera i inovacione politike posle 2014. godine.

Evropska klaster konferencija 2012. ističe kako su mala i srednja preduzeća koristila klasterske strukture kao inovacione mreže, koje se sastoje od preduzeća, istraživačkih i obrazovnih institucija i javnih vlasti. Ovo je omogućilo kompanijama da se uspešnije pozicioniraju i budu fleksibilnije kada se suoče sa teškim, globalnim pritiscima konkurencije.

Agenda konferencije

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT