Nemačka agencija za tehničku podršku “GIZ”

Program prekogranične i regionalne saradnje ”Otvoreni regionalni fond” koji je odobren u cilju jačanja saradnje i konkurentnosti među industrijskim inicijativama, uključujući i tekstilnu i klaster FACTS u jugoistočnoj Evropi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT