Održan radni sastanak u PKS sa predstavnicima Eurotex-a 08.12.2022.godine

Zajedno sa predstavnicima Udruženja za tekstil iz PKS, Unijom poslodavaca, predstavnici Klaster FACTS prisustvovali su zajedničkom sastanku sa uvaženim predsednikom Eurotexa krovne asocijacije za tekstil u Evropi i predsednikom IndustriAll predstavnicima sindikata teksitlne industrije Evrope. U okviru projekta „Obezbeđenje održive budućnosti za industrije tekstila, odeće, kože i obuće u Jugoistočnoj Evropi“ održan je sastanak u saradnji sa Evropskom konfederacijom tekstila i gotovih odevnih predmeta (Euratex), Evropskom asocijacijom kožara (Cotance), Evropskom konfederacija obuće (CEC) i Evropskim sindikatom (industriAll). Projekat se realizuje u saradnji evropskih i nacionalnih partnera u industrijama tekstila, odeće kože i obuće u Bugarskoj, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Rumuniji i Srbiji.
Na sastanku je Eurotex organizacija upoznata sa stanjem u tekstilnoj industiji, njenom položaju ali i velikom potencijalu koji ima. Menadzerka Klastera, nastupala je na radnom sastanku u svojstvu savetnika PKS za tekstilnu i modnu industriju i kao direktor Klaster FACTS i imala uvaženu pažnju. Takodje, menadzerka Klastera inicirala je prilikom njenog angažovanja u PKS na mestu savetnika i ukazala predsedniku PKS na važnost obnove članstva Srbije u familiju EUROTEX, što toga trenutka PKS nije bila. Pune četiri godine unazad tekstilna industrije Srbije nije bila redovan član Eurotex sto je ometalo ubrzaniji razvoj industrije iz razloga nedostatka relevantnih informacija koje ce biti u koraku sa EU zemljama. Predsednik PKS, g Marko Čadež je uvideo važnost predloga i pokrenuo ponovan prijem u EUROTEX, što je i učinjeno. Nakon radnog sastanka, sa predstavnicima Eurotexa održana je radna večera a narednog dana i Konferencija uz prisustvo preko pedest učesnika – predstavnika firmi, sindikata, obrazovnih institucija u vezi sa tekstilnom industrijom Srbije. Na Konferenciji , menadzer Klastera upoznala je skup sa Klaster FACTS organizacijom kao primerom dobre prakse nakon čijeg izlaganja je usledio aplauz i vrlo pozitivni komentari kolega iz Sindikata.
Dirk Vantigem, direktor Evropske konferderacije odeće i tekstila (EURATEX) i Gustavo Gonzales Kijano, generalni sekretar Evropske konfederacije kožarske industrije, informisali su učesnike sastanka o novoj Strategiji za tekstil Evropske unije. Strategija EU za održivi i cirkularni tekstil bavi se proizvodnjom i potrošnjom tekstila ukazujući na značaj tekstilnog sektora, sa posebnim osvrtom na obaveze iz Evropskog zelenog dogovora, novog akcionog plana cirkularne ekonomije i industrijske strategije.

Strategija predstavlja novi pristup koji sagledava životni ciklus tekstilnih proizvoda i aktivnosti koje utiču na promenu načina na koji proizvodimo i koristimo tekstil. Za realizaciju tih aktivnosti potreban je usaglašen pristup organizacija poslodavaca, Komore, sindikata i radnika.

Zaključeno je da je bitno da svi partneri učestvuju u socijalnom dijalogu i zajedno rade, a sve u cilju dobrobiti zaposlenih i poslodavaca.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT