Podrška digitalizaciji modne industrije

U cilju brzlog prilagodjavanja poslovanja u digitalnoj sferi poslovanja, Klaster FACTS je organizovao veći broj radionica od značaja za svoje članice. Jedna od vrlo korisnih koja je bila celodnevni rad sa ICT Hub-om u saradnji sa E-commerce odnosila se na digitalni marketing i online prodaju. Domaći i inostrani predavači (engleski) nesobično su pomgli našim članicama da dodju do novih znanja i informacija kako bi ih kasnije primenili na svoje poslovanje i povećali prodaju i svoj obrt. Učešće je imalo ukupno 25 predstavnika naših firmi članica ( 11)  što je više od 50 % članstva.
Predavanje na temu kako pravilno primeniti kontent marketing u cilju povećanja online prodaje i uz story telling naše članice su prihvatele kao svoj zadatak da krenu u primenu na društvenim mrežama što je svakako imalo za rezultat veći broj posetilaca na objavama na društvenim mrežama i povećanje prodaje.
Hvala kolegama iz ICT HUB kao i USAID na finansijskoj podršci da ovo celodnevno predavanje bude besplatno za članice Klaster FACTS.

U organizaciji ICT HUB I Klaster FACTS a uz donatorsku podršku USAID kancelarije u Beogradu na potrebe firmi članica klastera uradjene su dve radionice u novembru 2019. A na temu : Elektronska trgovina I online prodaja kao I na temu Content marketinga za online prodaju. Obe radionice su bile izuzetno korisne I značajne za naših 25 predstavnika koji su učestvovali u radionici.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT