Privredna komora Srbije je bila domaćin treće međunarodne EUROMED Invest Akademije

Privredna komora Srbije je bila domaćin treće međunarodne EUROMED Invest Akademije „Saradnja – komplementarnost između Južnog Mediterana i Zapadnog Balkana“. Akademija je deo trogodišnjeg regionalnog projekta EUROMED Invest (www.euromedinvest.eu), usmerenog na promociju investicija i poslovnih partnerstva u evro-mediteranskom regionu.

Projekat finansira Evropska komisija, konzorcijuma MedAlliance, regiona Provansa-Alpi-Azurna obala, i grada Marselja. Projekat „EUROMED Invest“ sa budžetom od pet miliona evra jedan je od glavnih evropskih programa, namenjenih jačanju privatnog sektora, povećanju investicija i MSPD partnerstava u evro-mediteranskom regionu, i sveobuhvatnom ekonomskom razvoju regiona. Euro Med Invest Akademija  je  fokusirana na razvoj poslovnih i investicionih mogućnosti u zemaljama Južnog Mediterana i Zapadnog Balkana. Nudi neformalno stimulativno i međunarodno okruženje povoljno za dalji razvoj i umrežavanje organizacija za poslovnu podršku  i razmenu iskustva i najboljih praksi.

Na Akademiji je imalo učešće 18 zemalja Južnog Mediterana, Evropske unije, Zapadnog Balkana i Turske (Belgija, Bugarska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Nemačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Egipat, Liban, Sirija, Tunis, Crna Gora, Makedonija, Srbija, i Turska).

Klaster FACTS je imao  učešće na Euro Med Invest konferenciji odrzanoj u PKS od 25.do 27.03.2015. i u okviru sesije 2b Business matchmaking imao priliku da predstavi svoj rad  predstvanicima  zeljama iz Euro Mediteranske zone.  Na ovoj znacajnoj Konferenciji  interesovanje za saradnju sa  Euro Med Invest Akademijom , Klaster FACTS je prepoznao u delu razmene iskustva i ukljucivanja u odredjene projektne aktivnosti koje Euro Med preuzima vezano za tekstilnu i kreativnu industriju. Interes za saradnju sa Klasterom FACTS iskazala je delegacija Egipta vezano za moguću organizaciju B2B susreta sa njihovom tekstilnom industrijom. Takodje, moguća saradnja otvorena je i sa Tehnloškim parkom iz Slovenije u delu mogućeg partnerstva na EU projektima.

Vise o EuroMed Konferenciji:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT