SIEPA najavljuje otvorenu podršku srpskim klasterima

Srpska Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA je donela odluku kojom najavljuje punu i otvorenu podršku udruženjima privrednih subjekata u Srbiji. Ova odluka klasterima otvara mogućnost da, pored preduzeća, apliciraju kod Agencije za fi-nansijsku podršku. za program dodele bespovratnih sredstava za koji je 13. maja izašao Javni poziv (više na prvoj strani). Ova finansijska podrška je okrenuta ka povećanju izvoznih mogućnosti za srpske proizvođače, i može uključivati učešće na B2B događajima i trgovinskim sajmovima širom sveta, kao i pomoć pri otvaranju distributivnih centara i/ili izložbenih prostora itd. Klaster FACTS je nedavno iskoristio ovaj novi program, tako što je učestvovao na B2B događaju u Turskoj (više na prvoj strani). Klaster FACTS će iskoristiti ovu mogućnost da se, na osnovu učešća na B2B događaju u Turskoj, prijavi za ovaj program.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT