Praksa

Otvoren konkurs

Klaster FACTS preko cele godine 2014. ima otvoren konkurs za svršene studente koji mogu aplicirati za poslove u firmama članicama ili za stručnu praksu. Određeni broj studenata je nakon mesec

Više informacija »

ACCESS FOR MEMBERS OF EDGE PROJECT